Työryhmille

Työnohjaus tukee työntekijää tehtävässään ja selkeyttää työn hallintaa. Työnohjauksen  tarkoitus on auttaa  tutkimaan mm. ammatti- identiteettiä, omaa käytöstä, työtapoja ja rooleja työpaikalla. Työnohjaus lisää työhän sitoutumista ja motivaatiota. Se auttaa lisäämään luovuutta ja tätä kautta löytämään ongelmiin ratkaisuja. Työnohjauksessa voi käsitellään työhön liittyviä kuormittavia asioita.

Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.

Yksilötyönohjauksessa sisältö ja menetelmät sovitaan ohjattavan kanssa. Tavoitteena on oman itsensä arviointi, ammatti-identiteetin kehittyminen ja jaksaminen työssä.

Ryhmätyönohjauksessa on usein mukana organisaation työntekijöitä. Tapaamisissa käsitellään ryhmän esille tuomia asioita työstä, työyhteisöstä, työn kehittämisestä ja haasteista. Teemat voidaan sopia etukäteen.

Avoin työnohjausryhmä voi koostua eri alojen ja organisaatioiden työntekijöista. Avoimessa ryhmässä teemoina voi olla mm työpaikan vuorovaikutussuhteet, työssä jaksaminen, kiusaaminen ja sen ehkäiseminen, ammatti-identtiteetti.