Valmennukset

Valmennukset

Sopivasti toisin tarjoaa työnohjausta ja valmennusta esimiehille, työryhmille ja vapaaehtoisille, tukikeskusteluja vaikeisiin ja haastaviin elämäntilanteisiin ja luovia toimintamuotoja.

ESIMIEHET

Työnohjauksessa työskennellään pitkäjännitteisesti ja tavoitteellisesti työelämän ilmiöiden ja arjen äärellä. Johtamisessa ja esimiestyössä se on reflektioväline, joka tukee ammatillista kehitystä, kokemuksellista oppimista, itsetuntemusta ja ratkaisuvaihtoehtojen löytymistä. Työnohjaus lisää työhyvinvointia ja ennaltaehkäisee ristiriitojen syntymistä työyhteisössä.

Coaching / valmennus on rajatumpi ja lyhyempi työskentelytyömuoto, jossa tavoite ja menetelmä ovat selkeämmät kuin työnohjauksessa. Sitä voidaan käyttää hanketyön tukena, työryhmän muodostamisessa, uuden työtehtävän alussa ja vaikean vaiheen selvittelyyn ja yli pääsemiseen.

Työskentely muodostuu asiakaslähtöisesti joko yksilö tai ryhmämuotoisena.

  • itsetuntemuksen tutkiminen, omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
  • oman johtamistavan vaikutus organisaatioon
  • johdon ja esimiehen monien roolien ja odotuksien tutkimine organisaatiossa ja verkostoissa
  • työn kuormittavuuden tunnistaminen ja omien selviytymiskeinojen löytyminen
  • muutoksien johtaminen ja käsitteleminen
  • haasteelliset tilanteet ja kriisit ja niiden vaikutus työilmapiiriin
  • itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus
  • Inspiroituminen johtamis- ja esimiestyöstä
Miten olla hyvä esimies
Vuorovaikutustaidot
Stressin sietokyky
Ratkaisuvaihtoehtoja haastaviin tilanteisiin

TYÖNTEKIJÄT

Työnojaus on ammatillisen kehittymisen väline, jossa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työskentelyssä usein keskustellaan omasta roolista työyhteisössä, työhän liittyvistä muutoksista, tavasta toimia, ristiriitatilanteista, vuorovaikutussuhteista, työnkuormituksesta ja tunteista. Työnohjauksen tavoitteena on lisätä luovuutta löytää ratkaisuvaihtoehtoja ja ratkaisuja, toimintamalleja ja lisätä itsetuntemusta. Työnohjaus lisää motivaatiota ja sitoutumista työhön. Työnohjauksissa keskustelu lisää avoimuutta ja erilaisuuden hyväksymistä työyhteisössä. Kaikesta voi puhua.

Työnohjausta toteutetaan yksilö-, ryhmä- ja työryhmäohjauksena, jolloin mukana on myös esimies. Työskentelyn tavoitteista, tapaamistiheydestä, työskentelyn pituudesta ja kustannuksista sovitaan asiakkaan kanssa, minkä jälkeen tehdään kumpaakin osapuolta sitova sopimus.

Avoimet työnohjausryhmät, joista ilmoitetaan erikseen Sopivasti toisin FB-sivuilla

Ryhmä sopii sinulle, joka haluat keskustella työelämästä ja tutkia sitä. Avoimessa työnohjausryhmässä työskentelyä on kuvattu yksilöohjaukseksi ryhmässä. Voit ottaa ilmoittaa kiinnostuksesi yhteydenottolomakkeen kautta.

​Coaching ja valmennus on työnohjausta nopeampi ja rajatumpi ohjausmuoto, jossa tavoite on selkeä. Työskentelyn aikana on tarkoitus selkeyttää asiakkaan ajatuksia ja toimintatapoja suhteessa tavoitteeseen ja löytää jaa vahvistaa asiakkaan voimavaroja ja osaamista suoriutumiseen tehtävässä.

Työskentely voidaan toteuttaa yksilö,- ryhmä ja työyhteisövalmennuksena.

Valmennus voi myös liittyä johonkin rajattuun aiheeseen esim. työpaikan vuorovaikutus, hyvinvointi, perustehtävän selkeytyminen, muutos.

Itsetuntemus
Ammatillinen kehitys
Stressin sietokyky
Ratkaisuvaihtoehtoja haastaviin tilanteisiin

Työryhmän ja koulutus

Fasilitointi

Fasilitointi ja fasilitoija tukee työryhmien ja organisaatioiden kehittämispäivien suunnittelua ja toteutumista. Fasilitointi menetelmänä tuo esille työntekijöiden osaamisen, voimavarat ja ajatukset, jotka halutaan näkyviksi esim. muutostilanteissa ja organisaatiouudistuksissa. Asiakkaan kanssa suunnitellaan ja arvioidaan yhteistyö ja sen toteuttaminen.

Koulutuksien sisällöstä ja aikataulusta sovitaan tilaajan kanssa

Koulutukset voivat olla osa kehittämispäivää. Koulutuksen teemoja voivat olla mm. ”Luovuus kuuluu kaikille”- kuinka lisätä luovuutta työssä. Koulutus koostuu luovuusteoriasta ja pienistä harjoituksista ja keskusteluista

”Sadut, sanat, tarinat ja vuorovaikutus” koulutus, jossa kaunokirjallisuuden ja kirjoittamisen kanssa tutkitaan vuorovaikutusta. Koulutus ei vaadi erillisosaamista.

Teemoitettu työnohjaus/valmennus neljä kertaa, jossa asioiden tutkimiseen käytetään kirjallisuutta, kirjoittamista ja keskustelua Teemat ovat ammatti-identiteetti, kiusaaminen ja sen ehkäisy, työpaikan vuorovaikutussuhteet ja työssä jaksaminen.

Vuorovaikutustaidot
Ammattitaidon vahvistaminen
Uusien näkökulmien ja avoimuuden lisääntyminen
Suunnitelmallisesti eteenpäin

Luovuus

Kuulen usein sanottavan, etten minä ole luova. Luovuus on meissä kaikissa ja sitä on mahdollisuus harjoitella, niin kuin muitakin taitoja. Haluan viedä myös mahdollisuuksia kehittää luovuutta työpaikalle. Luovuus antaa itsevarmuutta ja auttaa löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja. Aikuinen tarvitsee tilaa ja mahdollisuuksia toimia vapaasti, niin että uudet ajatukset syntyvät.

Satujen avulla voi pysäyttää ellei jopa parantaa sarjamurhaajan. Näin on, mikäli on uskomista Tuhannen ja yhden yön tarinoihin.

Arabialaisen satukokoelman kehyskertomuksen mukaan julma kuningas menee naimisiin iltaisin ja mestauttaa vaimonsa aamuisin. Viisas vaimo, visiirin tytär Shahrazadin alkaa kertoa kuninkaalle satuja, jotka jättää aina aamuisin kesken. Kuningas ei voi mestauttaa häntä, koska ei kuulisi kiehtovia tarinoita loppuun.

Kuluu kolme vuotta, ja vaimo esittelee kuninkaalle kolme satujen lomassa syntynyttä poikaa. Kuningas rakastaa vaimoaan ja lapsiaan. Sarjamurhaaja on parannettu.

– Silja Mäki, psyko- ja kirjallisuusterapeutti

Ääneen lukemisen kuunteleminen kehittää keskittymiskykyä. Se voi olla mindfullness-tyyppinen tila, jossa ajatus välillä harhailee ja palaa sitten kuuntelemaan tarinaa.

Monet aikuiset ovat kaivanneet, että heille luettaisiin ääneen. Satutapahtumissa on mukana väriliituja. Kuunnellessa voi piirrellä ja väritellä. Mukaan voi ottaa myös esim. omia värityskirjoja ja käsitöitä.

Eräs nuori kuulija on sanonut, että satutuokio on mukava hetken rauhoittumispaikka.

Sadut ja tarinat ovat kertoneet ihmismielen seikkailuista ja niiden avulla voi kokea uusi seikkailuja.

Tilaa satukeikka, anna sadun viedä ja mielikuvituksen laukata!

Seuraa Satuja kapakassa Facebookissa, ja pysy kärryillä tulevista tapahtumista.

joissa käytetään luovia ja toiminnallisia menetelmiä. 
Osallistuminen ei vaadi erillistaitoja. 
Työpajat sopivat kehittämis-, koulutus- ja virkistyspäiville.

Tukikeskustelut voivat auttaa vaikeassa tilanteessa pääsemään eteenpäin. Keskustelut sovitaan asiakkaan kanssa. Keskustelujen tukena voi olla myös kirjallisuusterapeuttisten ja luovien menetelmien käyttöä. Keskustelujen tavoitteena on lisätä itsetuntemusta ja voimavaroja. Käytännöistä sovitaan asiakkaan kanssa.
Luovuuden lisääntyminen
Itsetuntemuksen parantaminen
Ratkaisujen löytäminen
Tekemisen ilo

"

OTA YHTEYTTÄ

Tarjouspyyntö, palaute ja lisätietoja? Ota yhteyttä.

Yhteydenottolomake

Tarjouspyyntö, palaute ja lisätietoja? Ota yhteyttä.