Palvelut

Työnohjaus, coaching ja keskustelut tukevat avoimempaa vuorovaikutusta, jossa kunnioitetaan toista ja eriäviä mielipiteitä. Hyvä vuorovaikutus edellyttää jatkuvaa harjoittelua, palautetta ja onnistumisen kokemuksia. Yhdessä voimme rakentaa tapoja toimia, haastaa ajatuksia ja keksiä ratkaisuja turvallisessa ilmapiirissä

Sopivasti toisin tarjoaa työnohjausta ja valmennusta esimiehille, työryhmille ja vapaaehtoisille, tukea vaikeisiin ja haastaviin elämäntilantesiin ja luovia toimintamuotoja. Työskentely tavoista sovitaan asiakkaan kanssa.

Sopivasti toisin on sosiaalityöntekijä, työnohjaaja ja kirjallisuusterapiaohjaa Kirsi Marttisen tapa ajatella  vuorovaikutussuhteessa. Pienikin muutos voi avata uuden tavan toimia ja keskustella. Luovat toimintamallit voivat olla tukemassa muutosta ja oman tai ryhmän käytöksen toimintaa. Niiden tarkoitus on tehdä näkyväksi sitä, mihin sanat eivät riitä.