Sopivasti toisin

Asioista voi aina puhua

Työnohjaus, coaching ja Keskustelu

Työnohjaus, coaching ja keskustelut tukevat avoimempaa vuorovaikutusta ja uusien näkökulmien ja ratkaisuvaihtoehtojen löytymistä. Hyvä vuorovaikutus edellyttää jatkuvaa harjoittelua, palautetta ja onnistumisen kokemuksia. Keskustelulla rakennetaan tapoja toimia, haastetaan omia ja toisten ajatuksia ja löydetään ratkaisuja turvallisessa ilmapiirissä.

Sopivasti toisin tarjoaa työnohjausta ja valmennusta esimiehille, työryhmille ja vapaaehtoisille, tukikeskusteluja vaikeisiin ja haastaviin elämäntilanteisiin ja luovia toimintamuotoja. Työskentely tavoista sovitaan asiakkaan kanssa. Työnohjaus ja valmennus tukevat työhyvinvointia ja lisäävät sitoutumista työhön ja työn hallinnan tunnetta muuttuvassa työmaailmassa.

Sopivasti toisin on työnohjaaja ja kirjallisuusterapiaohjaa Kirsi Marttisen tapa ajatella vuorovaikutussuhteessa ja vaikeissa tilanteissa. Pienikin muutos voi avata uuden tavan toimia ja keskustella. Luovat toimintamallit voivat olla tukemassa muutosta ja oman tai ryhmän käytöksen toimintaa. Niiden tarkoitus on tehdä näkyväksi sitä, mihin sanat eivät riitä.

Toimintatapa

  • Suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa 
  • Tavoitteellista toimintaa asiakkaan lähtökohdista
  • Sisältää molemminpuolisen arvioinnin työskentelyn aikana ja päättyessä 
  • Kesto yhdestä valmennuksesta pitkäkestoiseen työskentelyyn 
  • Tapaamiset, etätyöskentely ja puhelut 
  • Työskentelyä yhden henkilön ja ryhmien kanssa

Kirsi marttinen

Olen työnohjaaja, ja täydennyskouluttautunut esimiesten työnohjaaja ja coach/valmentajaksi. Olen myös kirjallisuusterapiaohjaaja.

Pitkä työura esimiehenä, sosiaalityöntekijänä ja lasten tapaamisriitojen täytäntöönpanosovittelijana on antanut minulle valmiuksia käsitellä haastavia vuorovaikutustilanteita, kasvattanut paineen- ja epävarmuuden sietokykyä, itseohjautuvuutta ja taitoa tehdä päätöksiä vaikeissa tilanteissä. Olen ollut mukana monissa työelämän muutoksissa ja hankkeissa.

Työnohjauksissa, valmennuksissa ja keskusteluissa työskentelen asiakkaan kanssa kohti heidän omien voimavarojen löytymistä ja mahdollisuuksien näkemistä vaikeissa ja kuormittavissa tilanteissa.

Luotan, että ihmisillä on enemmän luovuutta ja osaamista, kuin arjessa huomaamme. Työskentelyssä etsitään ratkaisuvaihtoehtoja ja ratkaisuja työelämän arkisiin ja rakenteellisiin vaikeuksiin sopivasti toisin. Itse toivon suoraa palautetta työskentelystä, jotta asiakas saa mahdollisimman hyvän palvelun.

Minulle tärkeitä asioita on vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen lisääntyminen, luovuus ja uusien vaihtoehtojen löytyminen ja muutostilanteissa epävarmuuden sietäminen.

Valmennukset

Sopivasti toisin tarjoaa työnohjausta ja valmennusta esimiehille, työryhmille ja vapaaehtoisille, tukikeskusteluja vaikeisiin ja haastaviin elämäntilanteisiin ja luovia toimintamuotoja.

Blogi

DONT DELETE THIS SECTION

Kaupunkikierros on kannanotto asunnottomuudellE

Blogi

Työskentelin Maunulan terveysneuvontapisteessä 2000-luvun alussa ja tein myös etsivää työtä löytääkseni piikkihuumeita käyttäviä, jotka eivät olleet palvelujen parissa. Päivystin Maunulan vanhalla ostarilla ruiskut, neulat ja kondomit repussa silloisen työparini Mika Mikkosen kanssa. Tuolloin jos minulle olisi kerrottu, että tulen vielä olemaan Maunulassa opastetulla kävelykierroksella, jota vetää entinen asunnoton, en olisi sitä uskonut. Niin käv

Kaupunkikierros on kannanotto 2

"

OTA YHTEYTTÄ

Tarjouspyyntö, palaute ja lisätietoja? Ota yhteyttä.

Yhteydenottolomake

Tarjouspyyntö, palaute ja lisätietoja? Ota yhteyttä.