Vapaaehtoisille

Vapaaehtoisten työnohjaus auttaa jäsentämään ja tarkastelemaan työtä, rooleja vapaaehtoistyössä ja odotuksia. Se on paikka jakaa kokemuksia ja vapaaehtoistyön antamaa merkitystä ja sisältöä omaan elämään. Siellä voi jakaa myös pettymyksiä. Työnohjauksessa tarkoitus on lisätä valmiuksia vapaaehtoistyöhön ja keventää mahdollista vapaaehtoistyön aiheuttamaa tunnekuormaa.

Toteutan vapaaehtoisille suunnattuja koulutuksia mm. vuorovaikutuksesta, vapaaehtoityön merkityksestä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle ja vapaaehtoistyön haasteista. Koulutukset suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa.