BLOGI

Sisäisestä motivaatiosta spiraaliin

Elämän eri tilanteissa olen ihmetellyt halua kirjoittaa ja samalla sitä, etten tartu kynään ja kirjoita. Aivan kuin kynän ottamiseen käteen olisi kilometrien matka. Usein olen toivonut, että kirjoittaminen muuttuisi rutiiniksi, niin kuin moni muukin toivomani asia.  Kirjoittaisin sanoja lauseita ylös ja työstäisin niistä valmiita tekstejä. Luovan kirjoittamisen perusopintojen aikana huomaan, että minulla on laukussa muistikirja, mikä täyttyy aika nopeastikin. Olen siis löytänyt motivaatiota kirjoittamiseen.

Motivaatio on yksi osa luovasta prosessista. Frank Martela kysyy Sari Valton radio-ohjemassa Yle 1:llä mitä haluan tehdä ja miten saan sen tehtyä? Ohjelmassa keskustellaan sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta. Muistan, kuinka yhdessä seminaarissa kuunnellessani Martelaa kirjoittelin ylös, mitä todella haluan tehdä ja mistä koen iloa. Ne olivat asioita, joita ei määrittänyt ulkopuolinen taho. Lista koostui arkisista asioista ja sitten siellä luki haluan kirjoittaa enemmän. Kari Uusikylä (Uusikylä 2015, 83) kirjassaan Luovuus kuuluu kaikille, puhuu kuinka motiivit aloittavat toiminnan ja suuntaavat sitä. Hän toteaa, kuinka tärkeää on suunnata energia kohti kohdetta ja olla sinnikäs eli kohdallani kohti kirjoittamista. Radio-ohjelmassa Martela kehottaa pysähtymään ja miettimään omaa tavoitetta, tutkimaan omia sisäisiä jarruja, mitä uusia merkityksiä muutos antaisi ja millaisia rutiineita muutoksen toteuttaminen tarvitsee

Motivaatiota lisää, kun tavoite on sellainen, jonka voi toteuttaa ja omaa siihen liittyvät taidot. Harrastaessani tanssia opettaja totesi aina tunneilla, että harjoitus tekee mestarin ja mestari harjoittelee aina. Keith Sawyer  (Sawyer 2006, 53) toteaa kirjassaan Explainin creative, että psykologien mielestä sisäinen motivaatiolla on suuri rooli luovuudessa. Luovuus vaatii paljon työtä. Luovat ihmiset eivät ole kiinnostuneita palkkiosta vaan löytävät tekemällä flow-työskentelyn, mikä sinänsä on palkitsevaa ja tuo iloa ja tätä kautta motivoi lisää. Luovuus syntyy sisäisestä motivaatiosta ja ulkoinen motivaatio voi häiritä luovuutta.  Frank Martela puhuu myös, kuinka ulkoinen palkitseminen voi tuhota tekemisen ilon ja nautinnon ja toiminta voi loppua kokonaan.

spiral-staircase-2465446_960_720

(Kuva Pixabay)

Sisäisen motivaation toteuttaminen voi johtaa spiraaliin, jossa onnistuminen luo halun kehittyä ja oppia uutta. Tätä kautta siirtyä seuraavalle tasolle ja ottaa vastaan uusia haasteita. Kun on päättänyt kirjoittaa ja huomaa työskentelyn tuottavan tuloksia se motivoi jatkamaan. Samalla myös sietää epämukavuutta ja sitä, ettei kirjoittaminen aina suju toivotulla tavalla. Takapakkien tullessa mitataan sitoutumista kovaan työhön ja sinnikkyyttä. Ahkera työn jälkeen onnistuminen taas nostaa motivaation seuraavalle tasolle.

Myös Uusikylä (Uusikylä 2012, 99-100) listaa sisäisen motivaation yhdeksi luovuuden piirteeksi. Mielestäni luovuuden eri piirteet sisäisen motivaation lisäksi tukevat toisiaan: rohkeus ja riippumattomuus, kyky kohdata vihamielisyyttä ja ottaa älyllisiä riskejä, kestävyys, uteliaisuus, avoimuus, muutoskyky, kyky syventyä asioihin, kurinalaisuus työssä, kyky keskittyä tehtäviin, hengen vapaus, jota muiden asettamat rajat eivät kahlitse, kyky seurata omia sääntöjä, halu kilpailla ja ylittää esteet. Koen että nämä ominaisuudet ovat keskinäisessä dialogissa, kun luova kirjoittaminen on menossa kohti flow-tilaa.

Uusikylä (Uusikylä 2012,127-130) kirjoittaa Mihály Csikszentmihályin käsiteestä flow, millä tarkoitetaan syvää mieli hyvää ja psyykkisen eheyden tunnetta. Kirjoittaessani olen kokenut hetkiä jolloin itse kirjoittaminen tuottaa mielihyvää. Kirjoittamisen edetessä olen ratkonut prosessin eteen tuomia ongelmia ja ollut tyytyväinen taitoihini ratkaista niitä odottamattomalla tavalla. Tekstin eteneminen on ollut minun vallassani. Kirjoittamisen aikana en ole katsonut kelloa, vaan nauttinut kirjoittamistani sanoista. Kirjoittamisessa on ollut haasteita, jotka ovat vieneet minua epämukavuusalueelle, missä tapahtuu kehitystä.

Motivaation spiraali luovassa työskentelyssä vaatii rutiineja, sinnikkyyttä, ahkeraa työtä, pettymyksen sietoa, palautetta ja flowtiloja.  Spiraalin jatkuessa prosessin vaiheet toistuvat eri tasoilla, eivätkä ole aivan samoja kuin aikaisemmin. Seuraavalla tasolla on uudet haasteet, tarvitaan uusia taitoja ja työskentely voi olla erilaista. Välillä olevat flowtilat motivoivat jatkamaan ja voittamaan omia sisäisiä esteitä. Spiraalimaisessa työskentelyssä en ole täysin varmamillaiseksi tuotos muotoutuu. Prosessi muodostuu inspiroivaksi ja avaa uusia portteja kohti päämäärää ja uusia oppimisen tasoja.

LÄHTEET:

Sawyer Keith R: Explainin Greativity, 2006

Uusikylä Kari: Luovuus kuuluu kaikille, 2015

Valto Sari: Miten ylläpitää motivaatiota muutoksessa, Vieraana Frank Martela ja Maaret tukiainen 16.1.2018, Yle Areena

 

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Yhteydenottolomake

Tarjouspyyntö, palaute ja lisätietoja? Ota yhteyttä.