Luovat menetelmät

Kirjallisuusterapia kuuluu luovuusterapioihin. Kirjallisuusterapian tavoitteena on minän vahvistaminen, tunneilmaisun sekä suullisen ja kirjallisen itseilmaisun kehittäminen ja virikkeiden antaminen.Kirjallisuusterapiassa hyödynnetään kirjoittamista ja valmista aineistoa (kirjoja, lehtiä, äänitteitä ja videoitua materiaalia) vuorovaikutuksessa ja kokemuksien jakamisessa.

Kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä voidaan käyttää mm. työnohjauksessa yksilö- ja ryhmätapaamisissa.