Koulutus

Koulutuksen tavoite on antaa osallistujille mahdollisuus käyttää omaa luovuutta ja kehittää sitä. Meissä kaikissa on voimavaroja, joita voi tuoda esille. Luovuuden lisääminen edesauttaa ongelmien ratkaisua ja uusien vaihtoehtojen löytymistä niin työntekijöille kuin asiakkaille.

Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät ovat tapa määritellä asioita toisin, etäännyttää tunteita ja tunnelmia ja liittyä teksteihin. Ne ovat myös tapa ilmaista itseä.

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä mitään erityistaitoja ja punakynää ei käytetä

Koulutus soveltuu mm sosiaalialan työntekijöille, perhehoitajille ja työnohjaajille. Koulutus suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa.