Kirsistä

mio-238

Olen tehnyt sosiaalityötä yli 30 vuotta, joista 15 vuotta esimiestehtävissä ja kaksi vuotta erityissosiaalityöntekijänä. Työkokemukseni on päihde- ja kriminaalihuoltotyöstä, lastensuojelun monissa tehtävistä, vaikeasti työllistyvien palveluista ja sovittelutoiminnasta

Edelleen toimin Helsingin käräjäoikeuden tapaamisriitojen täytäntöönpanosovittelijana.

Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä. Täydennyskoulutuksia minulla on Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksen järjestämiä  työnohjaajakoulutus (60op) ja kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (25op). Inartes instituutissa olen opiskellut ekspressiivisen taideterapian perusopinnot (20 op) ja Metropolian ammattikorkeakoulussa tarinateatterin perusteet. Lisäksi olen opiskellut luovan kirjoittamisen perusopinnot Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Tällä hetkellä kouluttaudun Sued Management koulutuskeskuksessa johdon ja esimiesten työnohjaajaksi ja coachiksi/valmentajaksi

Kokemus työnohjauksesta ja coachingista/valmennuksesta

Vuodesta 2002 olen työnohjannut sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, jotka työskentelevät julkisella tai yksityisillä palveluntuottajilla. Ohjauksia on ollut mm. toimeentulotuesta, työllistymisen- ja asumisen tuesta, erityispäiväkodeista, lähisuhdeväkivalta työstä, maahanmuuttaja työstä ja lastensuojelusta sosiaaliohjaajia ja -työntekijöitä  ja perhehoitajia. Olen työnohjannut myös vapaaehtoisia eri organisaatioissa

Tällä hetkellä jatko-opiskelen johdon ja esimiesten työnohjaajaksi, coachiksi/valmentajaksi.

Olen kouluttanut työnohjaajia yhteistyössä Suomentyönohjaajat ry:n kanssa teemasta ”sanat, sadut, tarinat ja vuorovaikutus”. Valtakunnallisilla työnohjauspäivillä on ollut teemasta työpaja. Olen kouluttanut myös teemasta työnohjaajien peruskoulutuksessa. Olen Suomen työnohjaat ry:n ja Henry ry:n jäsen.

Kouluttaminen

Olen kouluttanut mm. vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista päihde- ja kriminaalihuoltotyön työntekijöitä, lastensuojelun työntekijöitä ja kuraattoreita.

Kirjallisuusterapian menetelmien käytöstä olen kouluttanut lastensuojelun sosiaalityöntekijöita, kuraattoreita, työnohjaajia ja työnohjaajiksi kouluttatuvia.

Luovat menetelmät

Olen kiinnostunut luovuuden käytöstä ja sen mahdollisuuksista työnohjauksissa ja koulutuksissa. Menetelmien kautta voidaan saada näkyväksi jotakin sellaista, mitä muuten ei huomattaisi. Menetelmät avaavat omaa ilmaisua ja sanottamista. Harjoittaessa luovuutta ihminen on koko ajan uusien ratkaistavien ongelmien ja haasteiden edessä. Näin luovuus kehittyy ja samalla ongelmanratkaisutaidot.

Luovassa työskentelyssä ei ole tärkeintä olla taidokas, vaan ne oivallukset, mitä työskentely tuottaa. Meissä kaikissa on luovuus, ja sitä voi kehittää harjoittelemalla.