Esimiehille

Johdon ja esimiesten työnohjaus ja coach/ valmennus voidaan toteuttaa yksilö- ja ryhmäohjauksena. Työskentely sopii esimerkiksi aloittelevalle esimiehelle, muutostilanteeseen, haastavaan tilanteeseen ja ennaltaehkäisemään ongelmien syntyä ja väsymistä.

Tavoiteena on auttaa jäsentämään mm. esimiestyön rooleja, tehtäviä,  haastavia tilanteita ja kuomittavuutta. Työskentelyllä etsitään vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja ja pohditaan, miten niitä toteutetaan. Prosessin aikana itsetuntemus, läsnäolon taidot ja luovuus lisääntyy.

Työskentelystä sovitaan tilaajan kanssa.